Fjernelse af visdomtand

Formål

At fjerne en visdomstand.

Redigér Slet

Behandlingstid

10 min. - 2 timer.

Redigér Slet

Behandere

Almindelige tandlæger og specialtandlæger i kirurgi.

Redigér Slet

Tilskudsberettiget

Den Offentlige Sygeskring yder tilskud ved almindelig tandudtrækning, og "danmark" giver tilskud. Se her.

Redigér Slet

En visdomstand er en del af det permanente tandsæt bestående af 32 blivende tænder. Normalt har du 4 visdomstænder, som er placeret bagved dine bagerste kindtænder både i over- og underkæben. Selve tandfrembruddet af visdomstænderne sker mellem 17-26-års alderen, og nogle oplever symptomer i form af let irritation og smerter i området. Det er dog langt fra alle, som enten bemærker eller får deres visdomstænder. Du kan læse mere om visdomstænder her.

Redigér Slet

Der kan forekomme let ømhed i området, når tanden bryder gennem slimhinden/tandkødet i munden. Yderligere kan der opstå midlertidig betændelse i tandkødet omkring en delvist frembrudt visdomstand. Det skyldes, at bakterier ophober sig i tandkødslommen, og det kan give følgende symptomer:

 • Ømhed.
 • Rødme.
 • Hævelse.
 • Problemer med at åbne munden optimalt.
 • Synkebesvær.
 • Dårlig smag i munden.
 • Øm hævelse under kæberanden.

Betændelsen i tandkødet omkring en visdomstand kan behandles, dog kan det være nødvendigt at fjerne visdomstanden, hvis betændelsestilstanden er tilbagevendende. Hvis du oplever ovenstående symptomer, bør du kontakte din læge og få undersøgt dine tænder nærmere.

Redigér Slet

En visdomstand bliver kun fjernet i tilfælde af, at den gør skade. Hvis du oplever et vedvarende problem med en visdomstand, er den bedste behandling oftest at fjerne visdomstanden. Et supplerende røntgenbillede kan vise, hvordan dine visdomstænder er placeret i kæben, og ud fra billedet kan tandlægen vurdere, om det er nødvendigt at fjerne en eller flere af visdomstænderne.

Hyppigst er det visdomstænderne i underkæben, der forårsager problemer i tandsættet. Årsagen er ofte utilstrækkelig plads, men kan også skyldes en forkert indlejring i kæben. Visdomstænderne kan ligge skrå eller vandret og mangle mulighed for bryde normalt frem, og derfor skabes der komplikationer.

Generelt skal visdomstænder fjernes, hvis et eller flere af problemerne er til stede:

 • Hvis der hyppigt ses betændelse og hævelse af tandkødet.
 • Hvis der er hul (caries) i visdoms- og/eller nabotanden, fjernes visdomstanden ofte ved hjælp af en tandudtrækning, og nabotanden cariesbehandles, så den kan bevares.
 • Hvis der er en fordybet tandkødslomme mellem visdoms- og nabotanden (parodontose).
 • Hvis visdomstanden generer nabotanden i kæben.
 • Hvis der er en cyste omkring visdomstandens krone. I sjældne tilfælde kan en cyste udvikle sig omkring visdomstandens krone. Som regel er sådan en cyste i kæben ufarlig, men bør fjernes sammen med visdomstanden. Det skyldes, at en del af kæben vil kunne blive udhulet af cysten, så tænderne kan blive skubbet ud af stilling, hvis cysten og visdomstanden ikke fjernes.
Redigér Slet

Visdomstænder kan fjernes enten ved at blive trukket eller opereret ud. Hvis visdomstanden er fuldt frembrudt, vil den blive trukket ud som andre tænder. Er visdomstanden kun delvist eller slet ikke frembrudt, vil en operation være fremgangsmåden for at få fjernet tanden.

Før en visdomstand bliver fjernet, tager tandlægen et eller flere røntgenbilleder for at se, hvordan tanden og roden er placeret i kæben. En visdomstand kan være svær at fjerne, afhængig af bl.a. beliggenhed af og i den omkringliggende knogle; derfor vurderer tandlægen altid, om de selv kan foretage operationen, eller om patienten skal henvises til en specialist i kæbekirurgi.

Når en visdomstand skal fjernes, foregår det smertefrit i lokalbedøvelse evt. suppleret med lattergas og en beroligende tablet. En simpel tandudtrækning er som regel hurtigt overstået ved, at tandlægen løsner tanden, hvorefter den fjernes. Ved en operation åbnes der op til visdomstanden gennem tandkødet. Ofte bliver en del af tandknoglen fjernet for at få adgang til visdomstanden. Når tanden er blotlagt, tages den ud. I nogle tilfælde er det nødvendigt at dele tanden således, at den kan tages ud i flere stykker. Efter at visdomstanden er blevet fjernet, skylles munden grundigt med fysiologisk saltvand. Tandlægen syer dernæst dit tandkød sammen med silketråd, som skal fjernes 5-7 dage efter. Tandlægen vil orientere dig om de forholdsregler, du skal følge under helingsperioden.

I nogle tilfælde kan der være behov for at fjerne alle fire visdomstænder. I så fald kan én sides visdomstænder i overkæben/underkæben ofte fjernes på én gang, og så kan den ikke-opererede side benyttes til at tygge med.

 

Billedserien illustrerer fjernelse af en visdomstand, hvor det har været nødvendigt at dele tanden i to.

Redigér Slet

At få fjernet en visdomstand er som regel ganske uden komplikationer, dog kan der være en lille risiko for komplikationer ved behandlingen.

I nogle tilfælde kan der opstå betændelse i operationssåret, og dette vil medføre stærke og dunkende smerter. Ved en kraftig betændelse er der risiko for udvikling af feber og utilpashed samt dårlig ånde og dårlig smag i munden. En kur med antibiotika kan i sådanne tilfælde være nødvendigt, hvorfor det er vigtigt at komme til kontrol og efterbehandling hos tandlægen.

I andre tilfælde er proppen af størknet blod, som udfylder hullet i kæben, gået i opløsning. Symptomerne på denne komplikation er en meget smertefuld tilstand, hvor smerterne trækker op i øret. Komplikationen behandles ved at lægge et lokalt desinficerende og smertestillende stof i hullet.

Ved fjernelse af en visdomstand er der en minimal risiko for beskadigelse af kæbenerven, som er placeret tæt på visdomstandens rod. Hvis kæbenerven ligger tæt på visdomstanden, kan nerven blive beskadiget under behandlingen. De efterfølgende symptomer kan være følelsesløshed, snurren eller en sovende fornemmelse i dele af underlæben. Derfor er det vigtigt, at tandlægen tager et røntgenbillede, inden behandlingen foretages, så tandlægen kan vurdere, hvor tæt visdomstandens rod og kæbenerven er placeret i forhold til hinanden. Ofte vil symptomerne efter operationen være forbigående, men i sjældne tilfælde kan de være vedvarende.

Redigér Slet

Hvis du har fået foretaget en fjernelse af visdomstanden, kan du opleve følgende:

Blødning
Siveblødning: I løbet af det første døgn er det almindeligt, at siveblødning forekommer. Blodet vil blande sig med dit spyt, men er ufarligt og kræver ingen behandling. For at undgå blødning skal følgende retningslinjer følges:

 • Undgå at skylle munden de første 2 timer. Herefter kan kolde drikke indtages.
 • Undgå at røre ved såret med tunge, fingre osv.
 • Undgå at suge eller slikke i såret.
 • Undgå fysiske anstrengelse de første par dage.

Regulær blødning: Hvis du oplever regulær blødning, skal du bide sammen om et stykke sterilt gaze, vat eller et rent lommetørklæde i min. 30 minutter. Hvis du fortsat oplever blødningen i form af klumper af blod, skal du kontakte klinikken, tandlægevagten eller vagtlægen.

Smerter og hævelse
Når bedøvelsen forsvinder, er der mulighed for at føle ømhed og/eller lettere smerter i munden. Efter de fleste behandlingerne er det normalt, at der opstår hævelse som følge af ophobning af væske i vævet. Hævelsen kan mindskes ved at lægge en ispose på kinden i 15 minutter ad gangen med min. 15 minutters mellemrum. Hævelsen kan føles som let ømhed og kan forstærkes gennem de 3 første dage. Herefter kulminerer hævelsen og vil derefter forsvinde ca. 1 uge efter behandlingen. Det er almindeligt, at kinden kan blive en smule blå-gul, og det foretager sig med tiden.

Tandlægen vil udskrive smertestillende tabletter som midlertidig bedøvelse efter indgrebet. Det er vigtig at tage disse tabletter, mens lokalbedøvelsen fortsat virker - også selvom du ikke oplever smerter. Oplever du stærke smerter på trods af tabletterne, skal du kontakte klinikken, tandlægevagten eller vagtlægen. Opleves der kraftige smerter efter 2-3 dage, kan det være et tegn på yderligere en komplikation, som kræver behandling. Du bør derfor kontakte klinikken.

Let synkebesvær og nedsat gabeevne
Efter behandlingen kan der forekomme let synkebesvær og nedsat gabeevne. Dette kræver ikke en yderligere behandling, da det forsvinder med tiden.

Betændelse
Et par dage efter operationen kan der opstå betændelse. Symptomerne er forværring af smerter, evt. feber og/eller en spændt hævelse, som er hård, varm og rød. Det er dog sjældent, at det er tilfældet. Fra alle sår ses normalt et let gulligt flåd, der kan give en dårlig smag i munden som led i helingen efter behandlingen, og derfor er det ikke nødvendigvis en ny betændelsestilstand. 

Redigér Slet

Efter behandlingen anbefales det, at du overholder følgende råd:

Kost
Den første dag efter behandlingen anbefales det kun at indtage flydende og kold/lunken kost. Varme drikke bør undgås det første døgn, da det kan forårsage ekstra kraftig siveblødning. I de efterfølgende dage bør indtagelsen af fødevarer være blød kost med en gradvis overgang til normal kost. Det er bedst, hvis maden tygges forsigtigt i den modsatte side af munden, for så undgås det at få de madrester, som kunne samle sig i hullet, ned i området.

Motion
I de første par dage efter behandlingen anbefales det, at du forholder dig i ro og undgår for store fysiske anstrengelser, som kan overbelaste såret og forårsage efterblødning.

Tandbørstning og mundskylning
Det er vigtigt at sørge for, at munden holdes ren. Hvis ikke munden bliver rengjort, er der en større risiko for, at der kommer en betændelsestilstand i såret. For at holde såret og trådene rene skylles munden med den udleverede klorhexidin 2 gange dagligt, indtil trådene er blevet fjernet. Tænderne børstes som sædvanligt, dog skal du være opmærksom på ikke at børste såret og trådene for hårdt. Bemærk, at der skal gå min. 1 time mellem mundskylning og tandbørstning.

Alkohol
Alkohol øger blodtilførslen til såret, så overdrevent indtag kan forårsage efterblødninger. Alkohol forstyrrer og sinker sårets helingsproces. Derfor bør alkohol undgås i hvert fald det første døgn.

Røg
Nikotin har en negativ påvirkning på helingen af såret, ligesom alkohol, derfor anbefales rygestop i helingsperioden.

Redigér Slet