Tilskud & Priser

Den Offentlige Sygesikring
Som medlem af den Offentlige Sygesikring får du automatisk tilskud på visse tandlægeydelser. Disse er fratrukket regningen, du modtager hos tandlægen, hvis tandlægen er medlem af sygesikringen (de fleste tandlæger er medlemmer). Tilskuddene gives til forebyggende behandlinger, grundige tandrensninger, rodrensninger, kirurgi, kontrolbesøg, bestemte fyldninger samt behandling af parodontose. Der gives ikke tilskud til kroner, broer og implantater. Du kan læse mere om tilskud fra den danske offentlige sygesikring her.

Fortsættelsessygekassen "danmark"
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", er der mulighed for at få yderligere tilskud til behandlingen afhængigt af gruppen, du er tilmeldt. Det er f.eks. muligt at få tilskud til kroner og broer, hvis du er tilmeldt visse grupper. Du kan se oversigten på deres hjemmeside www.sygeforsikring.dk. De fleste tandlæger indberetter din regning digitalt til Sygeforsikringen "danmark", så du får overført pengene til din konto.

Der er andre tilfælde, hvor du kan få tilskud:

  • Er du på overførselsindkomst, kan du søge om tandlægehjælp i din kommune via en socialrådgiver.
  • Er du kronisk syg, er der mulighed for at søge hjælp via de sociale myndigheder i kommunen efter særlige paragraffer.
  • Kræftpatienter, der har fået strålebehandling på hals og hoved, kan søge om hjælp via ansøgningsskema fra regionen og med behandlingsplan fra tandlægen.
  • Er du pensionist, kan du få tilskud til ydelser med sygesikringstilskud og yderligere ansøge om hjælp til større behandlinger efter behandlingsplan fra tandlægen. Dette tilskud er afhængigt af dine økonomiske forhold, indtægt og formue.
Redigér Slet

Tilskud til tandpleje kan være forskellige fra kommune til kommune eller region til region, og derfor kan du altid forhøre dig hos din tandlæge om de forskellige tilskud. 

Redigér Slet

Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til visse behandlinger, hvor der samtidig er givet en fast pris til patienten f.eks. undersøgelser, tandrensninger samt dele af parodontosebehandlingen. Du kan se de forskellige tilskud her. Når patientkolonnen er udfyldt, betyder det, at ydelsen har den faste pris, som er anført. Sygesikringstilskuddet vises i tilskudskolonnen.

Redigér Slet

Ved fri pris for en ydelse forstås, at der ikke er fastsat en pris fra den Offentlige Sygesikring. Du kan se de forskellige ydelser, der ikke er fastsat, her. Hvis patientkolonnen ikke er udfyldt, betyder det, at prisen er fri og fastlægges af tandlægepraksissen. Uanset prisen ydes der et fast sygesikringstilskud til visse behandlinger, hvis der er angivet et beløb i tilskudskolonnen.

Der er dog flere ydelser, som kun minimalt dækkes eller slet ikke dækkes af den danske offentlige sygesikring. Det påhviler således patienten selv at betale fuldt ud for behandlingen f.eks. implantatbehandlinger, kroner, broer og facader. Du kan se de forskellige behandlinger, der ikke gives tilskud til, her.

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", gruppe 1, 2 eller 5, kan du få tilskud til mange ydelser med en fri pris. Det kan derfor være en fordel at være medlem. Du kan se de forskellige tilskud her.

Redigér Slet

Tandlægen er pligtig til at have en prisliste på de forskellige ydelser liggende i venteværelset. Yderligere kræves det, at tandlægen skal udbyde et bestemt udvalg af de forskellige ydelser på www.sundhed.dk. Du kan læse mere her.

Tandlægen har pligt til at give et skriftligt, uspecificeret tilbud, og du kan derfor altid få lavet en skriftlig underskrevet aftale med klinikken.

Redigér Slet