Ordbog

Abutment

Et mellemstykke skruet ind i den opererede titaniumskrue (fikstur) til senere krone (implantatkrone).

Alasticks

Små kraftige elastikker, der placeres mellem to tænder et par dage, før der skal påsættes låse (brackets) på tænderne.

Alveolarknoglen

Alveolarknoglen er kæbeknoglen, hvori roden sidder fast.

Anomalier

Unormale tilstande i f.eks. form, farve og stilling af dine tænder.

Aplasi

Aplasi betyder manglende tandanlæg, dvs. der ikke er vækst af tænder i det pågældende område.

Avital

Avital betyder død og anvendes, hvor tandens nerve ikke reagerer på påvirkning.

Bitewings

Et røntgenbillede, som giver en oversigt over alle kindtænder i over- og undermunden.

Blandingstandsæt

Et tandsæt bestående af både mælketænder og blivende tænder. Løbende bliver mælketænder erstattet af blivende tænder, og ved overgangen vil begge tandsæt være til stede på én gang.

Bonding

Bonding er en limning (tilhæftning) ved hjælp af ætsning og tynd plastfilm.

Brackets

Låse, der limes på tænderne ved tandretning, så der efterfølgende kan sættes wirer på tænderne. Disse påvirker med en lille kraft, så tænderne flytter sig til den ønskede, nye position.

Bropiller

De præparerede tænder, der holder mellemleddet (den manglende tand) på plads.

Bruksisme

Bruksisme er tænderskæren, hvor overmundens tænder gnider mod undermundens tænder.

Caries

Caries er huller i tænderne. Det er opstået som følge af bakterieangreb på emaljen, hvorefter små hulrum dannes.

Cementering

Ved cementering sættes kroner, broer og indlæg fast på den slebne tand med cement.

Cutiklen

Ved frembrud er kronen dækket af en tynd film kaldt cutiklen, som beskytter emalje.

Cyste

En væskefyldt hulrum (blære), ofte med kolesterol krystaller.

Dentin

Dentinen, tandbenet, er et mineraliseret, elastisk væv, der er karakteriseret ved en gullig og lysebrun farve. Dentinen er et hårdt, knoglelignende materiale, som befinder sig i hele tanden og er derfor langt størstedelen af tandens bestanddel. I kronen er dentinen dækket af emaljen og i roden af rodcement.

Ekstraktion

Ekstraktion henviser til udtrækning af en tand.

Emalje

Emalje er kronens yderste lag og beskytter dentinen (tandbenet). Emalje er en hvid belægning og er kroppens hårdeste væv. Emalje kan ikke genopbygges.

Erosion

Erosion (syreskade) er en tandskade, hvor emaljen opløses.

Fast pris

Den Offentlige Sygesikring fastlægger prisen og tilskud til ydelsen for tandlægerne.

Fikstur

Den del af et implantat, der sidder fast i kæben.

Fraktur

En skade på tænder eller knogle, som ses ved en revne eller spalte mellem stykkerne.

Fri pris

Ved fri pris for en ydelse forstås der, at der ikke er fastsat en pris eller ydes tilskud af den Offentlige Sygesikring.

Gingivitis

Gingivitis (tandkødsbetændelse) er en kronisk betændelsestilstand i tandkødet.

Gumme

Over- eller underkæbeknoglen beklædt med tandkød.

Herpetiforme blister

Forkølelsessår af variabel størrelse inde i mundhulen og er ofte svidende.

Kirurgi

Selve det fysiske indgreb med brug af skæreinstrumenter.

Krydskontaminering

Krydskontaminering betyder smitte på kryds og tværs mellem individer.

Limning

Ved limning forstås bonding ved hjælp af ætsning og behandling med tynd plastfilm.

Molarer

De store kindtænder i både over- og underkæben, som er beliggende bagest i kæberne bagved de små kindtænder (præmolarer).

Morfologi

Læren om tænders form og udseende.

Odontoblaster

En celletype, der findes i dentinen (tandbenet).

Odontofobi

Odontofobi er tandlægeskræk, hvor du føler angst og ubehag ved tandlægebesøg.

Operation

Hele seancen ved før, under og efter kirurgisk indgreb.

Ortodonti

Ortodonti henviser til tandregulering og tandretning.

Ortopan

Et røntgenbillede, der viser oversigten af hele dit tandsæt.

Osseointegration

Knogledannelse omkring implantater. Implantatet integreres (bliver accepteret) med den eksisterende knogle.

Parodontal ligament

”Spalten” der er mellem tanden og kæbeknoglen. Parodontale ligamenter består af elastiske rodhindefibre.

Parodontalmembranen

Parodontalmembranen er et cellelag mellem knoglen og tanden.

Peroxid

En gel af varierende styrke, ofte 3-6% brintoverilteforbindelse.

Plak

Plak er bakteriebelægninger, der sidder langs tandkødsranden. Plak er en blød, let afskrabelig og gullig masse.

Plombe

En plombe er en fyldning opkaldt efter de gamle sølvfyldninger, der indeholdt bly (plumbom er latin for bly).

Poche

Poche er en fordybet tandkødslomme.

Pochemåler

Et redskab tandlægen anvender til at måle fordybede tandkødslommer (pocher).

Polering

Pudsning af tænder og fyldninger til højglans.

Poshemåling

En måling af tandkødslommens dybde.

Præmolarer

De små kindtænder i over- og underkæben, som er beliggende mellem hjørnetænder og de store kindtænder (molarer).

Præparere

At præparere betyder, at tanden forberedes til behandling.

Pudsning

Ved hjælp af pudsning (afpudsning) kan ujævnheder og misfarvninger fjernes.

Pulpa

Pulpa er tandens nerver, bindevæv og blodkar. Pulpa er et blødt væv, som er beskyttet inde i dentinens hulrum, pulpakammeret. Pulpa sørger for dannelse og næring til dentinen (tandbenet).

Pulpakammer

Den øverste del af tandens hulrum, hvori nerven befinder sig.

Rodcement

Det hårdtvæv der beklæder rodens overflade og beskytter dentinen (tandbenet).

Rodhindefibre

De elastiske fibertråde der befinder sig i ”spalten” mellem tand og kæbeknogle. Rodhindefibre holder tanden fast med mulighed for bevægelse, når tanden er i brug.

Rodkanal

Den nederste del af det hulrum der indeholder tandens nerve i rødderne.

Rodspidsbetændelse

Rodspidsbetændelse (parodontitis apikalis) er en infektion i tanden, som medfører, at tandens nerve dør. Bakterier trænger ind gennem tandens rodspids og skaber betændelse i den omkringliggende knogle.

Rodstift

Stift, der forankres i den rodbehandlede tand.

Scaling

Skrabning af tandsten på tænderne ved brug af skarpe håndinstrumenter.

Skæreflade

Den del af fortænderne, der bruges til at bide af med.

Spytsekretion

Spytsekretion henviser til dannelse af spyt i munden.

Suprastruktur

Den del af et implantat, der sidder ovenfor tandkødet.

Suttebid

Et stort mellemrum mellem fortænderne i mælketandsættet forårsaget af overdrevent brug af sut eller sutten på tommelfingeren.

Sutur

En sutur er en sammensyning.

Tandhals

Den del af tanden der ligger mellem den emaljebeklædte del af tanden og roden.

Tandkødslomme

Den spalte (poshe), der dannes mellem tandkød og en tand.

Tandsten

Tandsten er hårde forkalkede belægninger, der sidder fast på tænderne. Tandsten dannes af spyt, bakterier og madrester.

Tyggeflade

Den vandrette del af de små og store kindtænder, der bruges til at tygge med.

Tyggeknuder

Tyggeknuder er tændernes forhøjninger.

Unitor

En aftagelig protese med stålstel der anvendes til erstatning af tandtab.

Wire

Metaltråd, der især bruges inden for tandretning til enten at flytte tænderne eller holde dem på den ønskede plads efter behandling.