Blivende tænder

I løbet af vores levetid udvikler vi to tandsæt. Det første tandsæt er vores mælketænder, som med tiden vil blive erstattet af et permanent tandsæt: De blivende tænder.

Indtil en alder omkring 6 år vil du normalt have 20 mælketænder, som efterfølgende vil falde naturligt ud og erstattes med 32 permanente tænder (28 blivende tænder og 4 visdomstænder). Undervejs vil børn have et blandingstandsæt bestående både af mælketænder og blivende tænder.

Redigér Slet

Det første tandfrembrud af de blivende tænder vil ske omkring 6-års alderen (men kan ske både før og senere), og den sidste af disse tænder vil vise sig senest ved en alder af 14 år. Det er dog meget individuelt, hvornår de blivende tænder dukker frem. Senere frembryder visdomstænderne.

Inden en blivende tand frembryder, har tanden udviklet sig i kæben i 6-7 år. Efter at en rokketand er faldet ud, kan der gå nogle måneder, før den blivende tand kommer til syne. Det tager ca. 10 år, før en blivende tand er færdigudviklet.

Nedenstående er en oversigt over, hvilke tænder der frembryder først og hvornår:

  • Fortænder i den nederste kæbe: 5-7 år.
  • Fortænder i den øverste kæbe: 6-8 år.
  • Hjørnetænder i den øverste og nederste kæbe: 10 år.
  • De små kindtænder i den øverste og nederste kæbe: 9-11 år.
  • De store kindtænder i den øverste og nederste kæbe (6-årstanden og 12-årstanden): 6 og 12 år.
  • Visdomstænderne i øverste og nederste kæbe: 18-23 år.
Redigér Slet

6-årstanden er den første blivende kindtand, som barnet får. Den kommer frem bagved de bagerst placerede mælketænder i tandrækken, hvor der ikke har været en tand før. Navnet skyldes, at tanden som regel bryder frem i en alder af 6 år.

Redigér Slet

12-årstanden er den tand, der bryder frem ved 12-årsalderen. 12-årstanden er en blivende kindtand, som dukker op bag 6-årstanden, hvor der ikke har været tænder førhen.

Redigér Slet

Visdomstanden er den sidste tand, der med stor tidsvariation bryder frem allerbagerst i det blivende tandsæt. Frembruddet kan finde sted alt fra 18-23 år til i sjældnere tilfælde endnu senere eller slet ikke. Nogle mennesker får den slet ikke, fordi den ikke er anlagt.

Redigér Slet

De blivende tænder udgør det tandsæt, som skal holde resten af livet. Tænderne vil ændre sig i takt med, at du ældes. Det er svært at undgå, at tænderne bliver mere gule med alderen – rygning, kaffe, te, rødvin, slik og sodavand kan især sætte spor på dine tænder. Opretholdelsen af en god mundhygiejne er med til at vedligeholde tænderne. Du kan læse mere om god mundhygiejne her.

Redigér Slet

Selve behandlingen af den blivende tand afhænger af skaden, der er sket:

  • Hvis tanden er faldet helt ud (billede 1), og tanden og roden stadig er intakte, kan tanden med fordel sættes på plads igen inden for 20-30 minutter. Det er dog vigtigt at undgå at røre tandens rod. Hvis man ikke selv kan gøre det, kan tanden holdes fugtig i munden på patienten/barnet eller ledsager, indtil man ankommer til tandlægen. Selve tanden kan også opbevares i mælk. Læs mere her.
  • Hvis tanden er blevet slået ind (billede 2), ses det ved en ændring af tandens stilling i tandrækken. Det er vigtigt at kontakte tandlægen eller skadestuen, da traumet kan have forårsaget skade på den inderste del af tanden (nerven). Læs mere her.
  • Hvis tanden er knækket (billede 3), skal den pågældende person til behandling hos en tandlæge. Læs mere her.
  • Hvis en blivende tand er slået løs, er det nødvendigt med en konsultation hos tandlægen. Læs mere her.

Hvis du får en tandskade, men er i tvivl om, hvad du skal gøre, bør du altid kontakte tandlægen. Du kan læse mere om tandskader her.

Redigér Slet