Visdomstænder

Visdomstænderne udgør en del af de 32 blivende tænder og tilhører derfor det permanente tandsæt. Som regel har du 4 visdomstænder, der er placeret bag de bagerste kindtænder i over- og underkæben.

Redigér Slet

Normalt frembryder visdomstænderne fra 17-26-års alderen, dog er det langt fra alle, som får deres visdomstænder. Brugen af visdomstænderne er som et levn fra fortiden, da kæberne i moderne tid er blevet mindre, eftersom vi får mere raffineret, ikke grov kost, så kæberne ikke kommer så hårdt på arbejde. Det har medført, at der ikke altid er plads til tænderne i kæberne hos nutidens mennesker. Når visdomstænderne bryder frem vil nogle derfor opleve gener grundet manglende plads, mens andre ikke bemærker frembruddet.

Uanset hvad er det en god idé at få kontrolleret visdomstænderne hos tandlægen jævnligt, så potentielle problemer kan undgås. Hvis der opstår gener eller problemer med visdomstanden, er løsningen oftest at fjerne den. Du kan læse mere om fjernelse af visdomstanden her.

Redigér Slet

Der findes forskellige typer af frembrud:

 1. Fuldt frembrud: Nogle oplever, at alle visdomstænderne frembryder i tandsættet. De 4 tænder vil derfor være fuldt frembrudt bag de bagerste kindtænder.
 2. Delvist frembrud i munden: Andre oplever kun at få et par af visdomstænderne synlige i munden, enten som helt eller delvist frembrudte (se billede).
 3. Ingen frembrud i munden: Nogle visdomstænder bryder aldrig frem. Et manglende frembrud af visdomstænder skyldes ofte, at der er utilstrækkelig plads, eller visdomstænderne har en forkert indlejring i kæben. Hvis ikke der opleves gener, er det ikke nødvendigt at gøre noget ved situationen.
 4. Aplasi (manglende anlæg): Visdomstænderne mangler at blive anlagt og kan derfor heller ikke komme frem. En visdomstand er en af de almindeligste tænder at mangle.

Selve visdomstændernes frembrud varierer fra person til person, da vi alle har individuelle tandsæt og kæberelationer. Ved hjælp af et røntgenbillede taget hos tandlægen, kan du se, hvorvidt der er frembrud, anlæg eller ingen af delene. Hvis dine visdomstænder er helt eller delvist frembrudte, er det vigtigt at opretholde en god mundhygiejne. Du skal sørge for at være ekstra omhyggelig med tandbørstningen, så der undgås ophobning af bakterier i tandkødslommen omkring tanden og dermed undgå yderligere tandsygdomme. Du kan læse mere om god mundhygiejne her.

Redigér Slet

Når tanden bryder gennem slimhinden, tandkødet i tandsættet, kan der forekomme let ømhed i området. Ved tandfrembrud af en visdomstand kan følgende symptomer være tilstede:

 • Ømhed.
 • Rødme.
 • Hævelse.
 • Problemer med at åbne munden optimalt.
 • Synkebesvær.
 • Dårlig smag i munden.
 • Øm hævelse under kæberanden.
 • Feber (sjældent).

Hvis du oplever ovenstående symptomer, er det en god idé at kontakte din tandlæge for at få undersøgt frembruddet nærmere.

Redigér Slet

Så længe der ikke er tegn på symptomer eller sygdomme, er der ingen grund til at fjerne tanden. Visdomstanden kan sagtens ligge begravet i kæben uden at gøre skade og bliver derfor kun fjernet, hvis den skaber komplikationer.

Tandlægen vil tage et eller flere røntgenbilleder af tandsættet for at se placeringen og frembruddet af visdomstænderne. Ud fra billedet kan tandlægen vurdere, om det er nødvendigt at fjerne en eller flere af visdomstænderne. Visdomstænderne kan ligge skråt eller vandret og mangle muligheder for at bryde frem. Årsagen er ofte utilstrækkelig plads, men kan også være en uhensigtsmæssig indlejring i kæben eller blokade fra en anden tand. Det er hyppigst visdomstænderne i underkæben, der forårsager problemer i tandsættet.

Hvis du har et vedvarende problem med en visdomstand, er den bedste behandling oftest at fjerne visdomstanden, da den for det meste er overflødig. Ved problemer forstås her betændelsestilstande, caries eller parodontose, og derfor anbefales det ofte, at visdomstanden fjernes. Du kan læse mere om behandlingen her.

Visdomstænder kan bruges i tilfælde af fjernelse af ødelagte kindtænderne beliggende foran visdomstanden. Derved vil den fungere som en stor kindtand.

Redigér Slet