Tandudtrækning

Formål

Undgå, at betændelse fra en dårlig tand spreder sig.

Redigér Slet

Behandlingstid

10-60 min. afhængigt af sværhedsgrad.

Redigér Slet

Behandlere

Almindelige tandlæger og specialtandlæger i kirurgi.

Redigér Slet

Pris

Afhænger af sværhedsgraden.

Redigér Slet

Tilskudsberettiget

Den Offentlige Sygesikring og "danmark" yder tilskud. Se her.

Redigér Slet

Ved tandudtrækning forstås fjernelse af en tand. Der kan være forskellige årsager til, at du skal have trukket en tand ud:

Redigér Slet

Behandlingen starter med et røntgenbillede for at se tandens rodkompleks og den omkringliggende knogle. Efterfølgende bedøves tanden ved hjælp af ledningsanalgesi for at give den mest effektive bedøvelse, mens der samtidig lægges en infiltrationsbedøvelse omkring tanden. Tandlægen kontrollerer effektiviteten af den lagte bedøvelse, inden udtrækningen påbegyndes. Kan du stadig føle en smule, suppleres bedøvelsen, til effekten er 100 %. Tandlægen løsner nænsomt tanden med et ”elevator”-instrument, hvorefter tandlægen rokker tanden løs med en ekstraktionstang, så tanden ikke knækker i knoglen. Knoglehullet trykkes sammen for at mindske blødningen efter udtrækningen. Dette kan evt. suppleres med en sutur, så bivirkninger efter indgrebet minimeres. Der medgives evt. også recept på antibiotika og smertestillende medicin. Der kan gives tid med til kontrol og fjernelse af evt. sutur en uges tid efter.

Redigér Slet

Efter selve tandudtrækningen er der visse retningslinjer, du bør følge:

  • Undgå at drikke og spise meget varme føde- og drikkevarer.
  • Vent med at børste området til efter 1-2 døgn og sørg for at gøre det forsigtigt.
  • Skyl munden med Klorhexidin eller Hextril - men kun i en begrænset periode, da et overforbrug kan misfarve tænderne.
  • Sov evt. med hovedet en smule løftet.

Du kan altid efterspørge en skriftlig procedure hos tandlægen.

Redigér Slet

Når en tand bliver trukket ud, vil den efterlade et hul. Nogle vælger at leve med et hul i tandrækken, mens størstedelen finder en erstatningsmulighed for den manglende tand. Det kan være en bro, et implantat eller en delprotese. Det anbefales at få en erstatning af den udtrukne tand, da alle tænder er vigtige for at bibeholde den optimale bidfunktion, tandstilling mm. Derved kan du også undgå at få muskulære gener, hovedpine mv.

Redigér Slet

Ved tandudtrækning kan du opleve forskellige bivirkninger som:

  • Smerter.
  • Efterblødning.
  • Hævelse.
Redigér Slet

Hvis du fortsat har meget ondt, eller smerterne forværres efter tandudtrækningen, skal du kontakte din tandlæge. Din tandlæge vil rådgive dig og fortælle, hvordan du skal forholde dig efterfølgende.

Redigér Slet

De første par døgn kan du opleve en let siveblødning. Denne vil hurtigt aftage. Hvis ikke blødningen stopper, kontakt din tandlæge, som evt. kan behandle dig med en eftersyning.

Redigér Slet

Det første døgn er det en god idé at anvende et koldt omslag (en pose is, frosne ærter mv.) i 20 min. på området gentagne gange. Hvis hævelsen ikke fortager sig de næste par dage, kontakt tandlægen for evt. videre kontrol og efterbehandling f.eks. ekstra desinfektion af området eller antibiotikabehandling.

Redigér Slet