Bidfunktion

Ved bidfunktion forstås samspillet mellem tænder, muskler og kæbeled. 

Redigér Slet

Ved sammenbid forstås den måde, hvorpå tænderne i over- og underkæben bider sammen, når munden åbnes og lukkes, men også hvordan dit bid fungerer ved tygning af maden. Det er vigtigt, at tænderne i over- og underkæben bider balanceret sammen.

Bidfunktionen kan være skæv, dårlig eller forkert. Der findes forskellige behandlingsmetoder som bideskinne og bidslibning.

Redigér Slet

Hvis du har et skævt eller forkert sammenbid, kan du risikere at få kronisk hovedpine og store muskelsmerter pga. myoser (muskelinfiltration) i musklerne, der holder underkæben på plads. Tindingemusklerne og kæbemusklerne er den største muskelgruppe, der er involveret.

Redigér Slet

Du kan få tandlægen til at lave en bidundersøgelse. Der skal tages aftryk, så tandlægen kan lave modeller af dine tænder og indstøbe dem i en bidsimulator, artikulator, der kan gengive de faktiske bidforhold af dine tænder.

Ud fra tandlægens undersøgelse i artikulatoren kan den videre behandling være bidslibning af tænderne eller fremstilling af en bideskinne, som tandlægen sliber ind for at få glidende kontakter i hele tandsættet. Du vil enten skulle gå med den om dagen ved svære symptomer eller sove med den om natten. Du skal til kontrol for yderligere slibning af skinnen flere gange.

Hvis der er ekstremt dårlige bidforhold (få kontakter i tandsættet), kan det være nødvendigt at genopbygge hele tandsættet efter skinnebehandlingen.

Redigér Slet