Almindelige bøjler

Formål

At rette tænder.

Redigér Slet

Behandlingstid

1-3 år.

Redigér Slet

Behandlingssted

Specialtandlæger i ortodonti og børnetandplejen.

Redigér Slet

Pris

Fri pris.

Under 18 år er det gratis efter positiv visitation i den offentlige børnetandpleje. Over 18 år er der oftest fuld egenbetaling, men i specielle tilfælde kan der søges om tilskud.

Redigér Slet

Tilskudsberettiget

"danmark" giver tilskud. Se her.

Redigér Slet

Bøjler anvendes til at rette skæve tænder, forkerte sammenbid og tandstillinger. Formålet med bøjler er at rette dine tænder og skabe ideelle forhold i dit tandsæt og kæber. De traditionelle bøjler sidder fast i munden, men der findes også aftagelige bøjler.

 

Før og efter behandling med bøjle.

Redigér Slet

En tandlæge vil anbefale en almindelig bøjle, hvis du har et forkert eller skævt sammenbid. Følgende tilfælde vil ofte blive rettet med bøjler:

 • Kraftig spredt stilling af tænderne, som oftest skyldes mangel af flere permanente tænder (aplasi) (se billede 1).
 • Kraftig trangstilling af tænderne (meget skæve) (se billede 2). Det er svært at opretholde en god mundhygiejne, og dermed er sandsynligheden for at udvikle parodontose større.
 • Stort åbent bid, hvor tyggeevnen og afbidning er meget nedsat.
 • Meget dybt bid, hvor der er et stort overlap af fortænderne i overmunden (se billede 3).
 • Kraftigt overbid, også kendetegnet som ”flyvetænder”.
 • Kraftigt underbid, også karakteriseret som ”bulldog-tænder”.
 • Ved uhensigtsmæssig bidfunktion.
Redigér Slet

De traditionelle bøjler kan fås som faste eller aftagelige.

Faste bøjler
Faste bøjler kaldes også ”togskinner”. Ved disse bøjler sættes apparaturer fast med cement eller limes (bonding) på tænderne. Der sættes metaltråde igennem apparaturet, så tryk og træk kan overføres til tænder og knogle. På den måde kan tænderne rettes op, drejes samt flyttes frem og tilbage.

Aftagelige bøjler
Aftagelige bøjler er forsynet med metalankre eller simple metalkroge, så du selv kan tage den på og af. De aftagelige bøjler anvendes i flere forskellige situationer:

 • Ganebøjler med skruemekanisme anvendes til at udvide smalle tandbuer (ekspansionsbøjler).
 • Efter behandling med faste bøjles bruges retentionsbøjler om natten.
 • I tilfælde af et skævt bid (krydsbid og saksbid) anvendes disse bøjler for det meste til at rette mælketænder under søvnen. 
Redigér Slet

Behandling med faste bøjler går hurtigt, når de igangsættes i den kraftigste vækstperiode hos unge mennesker i alderen 12-15 år. Drenge vil ofte få påsat bøjle lidt senere end piger.

I den offentlige børnetandpleje vil der være rutinemæssig visitation/ kontrol ved en specialtandlæge i ortodonti omkring 3. klassetrin.

Redigér Slet

Alle kan få bøjle, dog vil behandlingen gå hurtigere, hvis bøjlen påsættes i alderen 12-15 år. Derfor må du regne med længere anvendelse af støtteskinner eller bøjler cementeret bagpå tænderne efter behandlingen (retentionsforanstaltninger). Der findes alternative behandlinger med bøjler – Inman Aligner og Invisalign – som for det meste anvendes til voksne mennesker.

Redigér Slet

Selve behandlingsprocessen starter ved, at tandlægen tager et aftryk af dine tænder og dit sammenbid. Herefter tages et profilrøntgenbillede, hvorpå tandlægen kan se dine kæberelationer samt et ortopanrøntgenbillede, hvor tandlægen kan se din tandstatus. Herefter laves en behandlingsplan af specialtandlægen.

Før bøjlen påsættes, kan tænderne evt. blive forbehandlet med mellemrumselastikker (alasticks), så der er plads til de låse (brackets), der bruges til at fæstne wires, hvis påvirkning får tænderne til at rykke sig til den ønskede position.
Ved efterfølgende kontrolbesøg strammes, ændres eller skiftes wires eller låsene på bøjlen. 

Når det ønskede resultat er opnået, tages bøjlen af og erstattes af natskinne i plast eller en fastcementeret tråd bagpå tænderne.

Redigér Slet

Der kan være ømhed forbundet med at fastsætte bøjlen på tænderne. Yderligere skal bøjlen strammes ved de regelmæssige kontrolbesøg for at undgå, at tænder og knogle tager skade af påvirkningen ved for stort træk og tryk. Dette opleves ofte som smertefuldt.

En bøjle kan føles ubehagelig i starten, da den fylder meget i munden, spytmængden øges, og det kan være svært at spise, da maden sætter sig fast alle vegne.

Redigér Slet

Bøjlen fylder meget i munden, dog er det noget, du vil vænne dig til. Du vil opleve, at spytmængden øges, og derfor kan du komme til at læspe en smule.

Redigér Slet

Elastikker er nødvendige, da de øger trækket dér, hvor de er placeret. Hvis f.eks. en hjørnetand ikke vil komme på plads, sættes elastikken på dén bracket, der sidder på hjørnetanden. Derudover fastsættes den på selve metaltråden eller på en bracket i modsatte kæbe, så trækket aktiveres, når du taler.

Elastikkerne skal tages af ved spisning og påsættes igen umiddelbart efter.

Redigér Slet

Når du har fået bøjle på, skal du sørge for at overholde nedenstående retningslinjer for at forhindre evt. tandproblemer:

 • Overholde kontrolbesøgene efter specialtandlægens anvisning.
 • Opretholde sund mundhygiejne, evt. også ekstra tandrensninger hos din tandplejer eller tandlæge.
 • Undgå at spise søde, klistrede fødevarer, karameller, pastiller og for seje, hårde ting.
Redigér Slet

Tiden, du skal have bøjle på, afhænger af, hvor omfattende det ortodontiske problem er. Specialtandlægen vil sørge for at give dig den nødvendige information om tid, vedligehold mm.

Redigér Slet

Når bøjlen er blevet fjernet, renses dine tænder for cement og plak. Herefter fremstilles en natskinne (retentionsskinne) efter et aftryk af dine tænder, så det opnåede resultat kan bibeholdes. Specialtandlægen kontrollerer, hvor meget og hvor længe du skal benytte skinnen, og informerer dig herom.

Du kan forvente, at der vil blive limet en metaltråd bag på dine tænder, som vil holde tænderne på plads i forhold til hinanden og bevare resultatet af behandlingen. Uden metaltråden vil tænderne vil rykke sig mod deres oprindelige position.

Redigér Slet

Hvis ikke du bruger din natskinne, kan du risikere, at dine tænder rykker tilbage til den oprindelige position. Du skal derfor huske at anvende din natskinne, som specialtandlægen har rådgivet dig til. Hvis din skinne bliver væk, ødelægges eller lignende, skal du søge tandlæge omgående, så der kan laves en ny skinne.

Redigér Slet

Hvis du overholder forskrifterne fra specialtandlægen, er der stor sandsynlighed for succes af behandlingen, og resultatet vil holde meget lang tid.

Redigér Slet

Der er en række fordele ved almindelige bøjler:

 • At få rettet tænder og bid.
 • Apparaturet er sat fast, så du glemmer ikke at indsætte en evt. aftagelig bøjle igen.
 • Et holdbart resultat, hvis forskrifterne er fulgt.
Redigér Slet

Det kan være vanskeligt at renholde en god mundhygiejne, når du har bøjle. Det kan være svært at børste og rense tænderne som normalt, og ofte vil det tage længere tid at komme igennem den daglige rutine af mundhygiejne. Det er dog vigtigt at bruge den ekstra tid, det tager, da der kan være stor fare for udvikling af huller (caries) og syreskader.

Redigér Slet

Afhængig af sværhedsgraden vil specialtandlægen give dig sandsynligheden for ”sikkerheden” af behandlingen og dens succesrate.

Redigér Slet