Aftryk

Et aftryk er en model af dit tandsæt. Ingen patienter har det samme tandsæt, og derfor er det nødvendigt at tage et aftryk af dine tænder.

Ved hjælp af aftrykket kan tandlægen fremstille en kopi af tandsættet eller bruge det til fremstilling af restaureringer som f.eks. kroner, broer, proteser eller indlæg.

Redigér Slet

Der kan anvendes to forskellige metoder til at tage et aftryk:

Konventionelle aftryk
Den konventionelle aftryksteknik har eksisteret i mange år og er derfor også det mest anvendte på klinikkerne. Det konventionelle aftryk tages ved hjælp af forskellige materialer, som påføres tænderne ved hjælp af en aftryksske. Dine tænder bliver hermed omgivet af denne substans, som stivner og laver et aftryk i materialet. Herefter sendes det færdige aftryk til dentallaboratoriet.

Digitale aftryk (digital scanning)
Siden 2012 er det digitale aftryk for alvor blevet udbredt. Med den moderne teknologi er det muligt at tage et tredimensionelt, elektronisk billede af tænder og kæber. Tandlægen kan indtaste data i systemet, som anvendes til fremstilling af kroner og broer. Tandlægen laver enten løsningen selv i en fræser eller sender aftrykket videre til et dentallaboratorium, som så fremstiller restaureringen.

Redigér Slet

Digital scanning af tænder er en nyere aftryksteknik, som bruger digitale scannere til at tage et aftryk. Tænderne scannes ved hjælp af et digitalt kamera, hvorfra data overføres til et softwareprogram. Ud fra dette bearbejder tandlægen de indkomne data, og efterfølgende laver dine kroner og broer digitalt, som videresendes til en fræsemaskine, der fræser emnerne direkte.

Redigér Slet

Klinikkerne i Danmark anvender forskellige scannere. De mest almindelige scannere er:

 • CEREC-scanneren.
 • TRIOS-scanneren.
 • iTero-scanneren.
 • Plan-scanneren.

Du kan komme ud for, at tandlægen opkalder kroner eller broer efter scanningssystemet f.eks. CEREC-kronen.

Der er flere af scanningssystemerne, som har en fræsemaskine ud over den digitale aftryksteknik. Fræsemaskinen kan lave broerkroner og facader med det samme efter modtagelse af data. Derved kan du som patient nøjes med ét besøg hos din tandlæge.

Redigér Slet

Som patient vil du opleve digital scanning som mindre smertefuld, nem og hurtig i forhold til konventionelle aftryk. Ved hjælp af digitale aftryk undgås skeer og forme, som normalt skal stivne i munden, når du skal have taget et aftryk. Yderligere kan tænder og kæber studeres mere nøje fra flere forskellige vinkler, og billedet kan forstørres. 

Der er flere forskellige fordele ved digital scanning i forhold til den konventionelle aftryksteknik:

 • Præcist aftryk af præparerede tænder.
 • Mindre ubehag og opkastfornemmelse.
 • Præparation, aftryk og fremstilling kan ske på ét besøg.
 • Du skal ikke gå med foreløbig erstatning (provisorium).
 • Ved fejl kan tandlægen nøjes med at scanne det pågældende område.
Redigér Slet

Når du skal have lavet kronerbroerfacader eller indlæg, vil tandlægen tage et aftryk af dine tænder. I tilfælde af fejl er det nødvendigt at tage et nyt aftryk. Ved digital scanning kan tandlægen nøjes med at lave en ny scanning af det pågældende område i stedet for at starte forfra.

Redigér Slet

At få foretaget et digitalt aftryk er smertefrit. Fotoapparatet, der bruges til at scanne tænderne, kan føles akavet at få i munden. Proceduren er dog meget kortvarig i forhold til den konventionelle aftryksteknik, som mange finder ubehagelig.

Redigér Slet

Tandteknik vedrører funktionelle og æstetiske løsninger for patienter, som har behov for erstatningstænder. I den forbindelse udarbejder en klinisk tandtekniker et aftryk af patientens tandsæt, hvorefter produktet fremstilles på et dentallaboratorium.

Redigér Slet

En klinisk tandtekniker fremstiller aftagelige hel- eller delproteser på egen klinik, hvilket ofte foregår i samarbejde med en tandlægepraksis. Kliniske tandteknikere tager selv aftryk af patientens tænder, hvorefter de på eget laboratorium fremstiller den aftagelige protesedel. Når produktet er fremstillet, indsætter teknikeren dette i patientens mund, og protesen tilpasses.

Dette er i modsætning til en laboratorietandtekniker, der udelukkende arbejder på et dentallaboratorium for tandlægen. En laboratorietandtekniker fremstiller proteserkroner eller broer efter tandlægens anvisning. Formålet er at erstatte patientens tabte tænder og genskabe tyggefunktionen. Laboratorieteknikeren tilpasser arbejdet efter patientens naturlige tænder i forhold til farvenuance, størrelse og facon. Hver patient er unik og behøver derfor også individuelle løsninger.

Redigér Slet

Et dentallaboratorium er et laboratorium, hvor der fremstilles kronerimplantaterbroer og proteser. På laboratoriet fremstiller og reparerer laboratorieteknikeren forskellige tanderstatninger i samarbejde med den kliniske tandtekniker, så restaureringen lever op til kundens behov, ønsker og forventninger.

Tandlægepraksissen sender aftrykket af patientens tænder til laboratoriet, hvorefter laboratorieteknikeren støber en model i gips og udarbejder den færdige protese i det ønskede materiale.

Redigér Slet

Broerkroner og proteser kan fremstilles i forskellige materialer:

 • Guld: Opbygninger, indlæg, finérkroner, guldbroer, rodkapper.
 • Metalkeramik: Mk-kroner og mk-broer.
 • Stål: Finérkroner, mk-kroner, Maryland-broer, implantatbroer, Unitors- aftagelige proteser.
 • Titan: Kroner og broer.
 • Helkeramik: Cercon inlay/onlay, kroner og broer, Procera kroner og broer, Empress inlay/onlay, facader og kroner samt håndoplagte facader.
 • Komposit plast: Provisorier, indlæg, Everstick, kroner og broer.
 • Zirkonoxyd: Kroner og broer.
Redigér Slet