Invisalign

Formål

At rette alle tænderne.

Redigér Slet

Behandlingstid

6-18 måneder.

Redigér Slet

Behandlere

Certificerede Invisalign-tandlæger.

Du kan finde en ved at søge under "Find tandlæge" og vælge Invisalign som kompetence.

Redigér Slet

Pris

Fri pris. Prisen afhænger af kompleksiteten og varighed. Normalt varierer prisen mellem 23.000 og 45.000 kr., og ved mindre tandretninger starter prisen fra 19.000 kr.

Redigér Slet

Tilskudsberettiget

"danmark" yder tilskud. Se her.

Redigér Slet

Invisalign er en serie af aftagelige, gennemsigtige skinner, der bliver specialfremstillet til dine tænder. Invisalign retter dine tænder til en mere optimal tandstilling, så du får et lige og jævnt smil.

De næsten usynlige skinner er fremstillet af et materiale, der er specialudviklet til Invisalign-systemet. Dette medicinske materiale er stærkt og termoplastisk. Ved Invisalign-behandlingen vil dine tænder rykke sig lidt efter lidt, og gradvist bevæge sig mod den forventede position. Skinnerne skal derfor udskiftes hver anden uge, så de fortsat sidder tæt over dine tænder.

Redigér Slet

Invisalign ændrer dine tænders position ved hjælp af et kontrolleret, nænsomt tryk. Invisalign styrer kraften af bevægelse pr. skinne – ca. 0,2 og 0,3 mm – og tidspunktet for bevægelsen. På hvert behandlingstrin er det kun bestemte tænder, som ændrer position ved hjælp af den pågældende skinne. Dette resulterer i, at tænderne flytter sig til den ønskede, planlagte position ved hjælp af et effektivt tryksystem.

I en Invisalign-behandling kan der være behov for, at der påsættes ”knapper” på bagsiden af nogle af dine tænder for at give skinnen noget at gribe fast i.

Redigér Slet

Invisalign kan anvendes til at behandle en række tandretningsfejl, enten simple eller komplekse. Invisalign kan rette følgende:

 • Mellemrum mellem tænderne.
 • Tænder der ikke passer ind normalt som følge af mangel på plads i din kæbe.
 • Et krydsbid - både øverst og nederst. Et krydsbid er, at flere tænder i overmunden bider på indersiden af tænderne i undermunden i noget af den ene side, mens resten af tænderne i overmunden, tygger på ydersiden.
 • Dybt bid - når tænderne i overmunden overlapper tænderne i undermunden betydeligt.
 • Underbid - når undermundens tænder stikker udover fortænderne i overmunden.
 • Kæbeledslidelse. Nogle personer kan have kæbeledslidelser, som kan forbedres med Invisalign. Andre oplever, at de forbliver uændrede eller forværres.
 • Hvis dine tænder har forskudt sig siden tidligere behandling med bøjle, kan Invisalign ofte afhjælpe den forskydning, der er sket.
Redigér Slet

Din tandlæge vil vurdere, om du er egnet til en Invisalign-behandling. Størstedelen af voksne og unge kan anvende Invisalign til tandretning, og der findes en speciel skinne-serie, teenagere kan anvende: Invisalign Teen.

Redigér Slet

Behandlingen igangsættes med en indledende konsultation hos en Invisalign-tandlæge, hvor I drøfter kompleksiteten, varigheden og planen for selve behandlingen. Når dine tænder er blevet vurderet egnet til Invisalign-behandling, vil tandlægen tage et aftryk og røntgenbillede af dine tænder. Ud fra dette og tandlægens anvisninger vil dine skinner blive fremstillet.

Du får specialfremstillet skinner til dit tandsæt, som du skal have på i 2 uger ad gangen. Hver 2. uge skal du skifte til en ny skinne, som gradvist vil ændre positionen af dine tænder – ca. mellem 0,2 og 0,3 mm. Denne procedure vil fortsætte, indtil det ønskede slutresultat er opnået. Antallet af skinner afhænger af selve tandretningsplanen.

Konsultationsintervallerne varierer fra person til person afhængig af den pågældende situation. Det typiske er, at du skal til kontrol enten hver 4., 6., 8. eller 10. uge for at kontrollere, hvordan skinnerne ændrer din tandstilling, og at behandlingen går som planlagt. Konsultationen vil typisk vare mellem 10 og 20 minutter. Kontrolintervallerne kan sammenlignes med almindelige bøjler, dog er selve konsultationen kortere, da bøjlens tråde og beslag ikke skal justeres ved besøget.

Redigér Slet

En Invisalign-behandling kan vare mellem 6 og 18 måneder. Selve varigheden afhænger af kompleksiteten af behandlingen samt den valgte behandlingstid. Behandlingstiden kan sammenlignes med varigheden af en behandling med traditionelle bøjler. Den typiske Invisalign-behandling varer mellem 9 og 18 måneder.

Redigér Slet

Invisalign er en aftagelig bøjle. Skinnerne skal bæres hele tiden under behandlingen, på nær når du indtager føde eller læskedrikke, børster tænder og bruger tandtråd, tandstikkere eller interdentalbørster. Invisalign skal min. bæres 20-22 timer i døgnet. Hvis ikke dette er tilfældet, kan du risikere, at Invisalign-behandlingen tager længere tid end først antaget.

Redigér Slet

Invisalign skal tages ud under alle måltider, ved tandbørstning og anvendelse af tandtråd, tandstikkere eller interdentalbørster. Dette gælder også for snacks og tyggegummi, som ellers kan sætte sig fast i skinnerne.

I modsætning til en traditionel bøjle med tråde og beslag kan du spise og drikke, hvad du vil under behandlingen. Det er vigtigt, at du børster dine tænder og rengør dine tandmellemrum efter hvert måltid, og inden du sætter skinnerne ind igen, så du fortsat opholder en god mundhygiejne.

Rygning frarådes under Invisalign-behandlingen, da skinnerne kan risikere at blive plettede eller misfarvede – og så er de ikke længere ”usynlige”.

Redigér Slet

Din Invisalign-skinne skal rengøres 2 gange dagligt – morgen og aften – ligesom den daglige mundhygiejnerutine. Skinnerne rengøres ved:

 • At børste og skylle dem i lunkent vand.
 • At anvende Invisalign-rengøringskrystaller eller særlige rengøringstabletter.

Det er vigtigt, at du sikrer en god mundhygiejne, inden skinnerne sættes tilbage i munden.

Redigér Slet

Ved en ortodontisk behandling er det vigtigt at bære bøjle efter selve behandlingen, så tænderne bliver fastholdt i den nye, optimale position. Hvis tænderne skal forblive i den ideelle position, skal du bære den bøjle, som du er blevet anvist. I de fleste tilfælde bliver din sidste skinne under Invisalign-behandlingen din midlertidige bøjle, indtil du og tandlægen har fastlagt en fastholdelsesløsning. Tandlægen vil rådgive om holdbarheden af resultatet og den længerevarende fastholdelsesløsning.

Hvis ikke du anvender fastholdelsesløsningen, kan du risikere, at dine tænder rykker væk fra den ideelle tandstilling og falder tilbage mod den oprindelige position. Resultatet afhænger derfor i høj grad af, om du anvender bøjle, f.eks. retensionsbøjle, efter Invisalign-behandlingen.

Redigér Slet

Som ved andre ortodontiske behandlinger kan du opleve et midlertidigt ubehag de første par dage, når skinnen sættes på tænderne. Ubehaget kan opleves i begyndelsen af hvert, nyt behandlingstrin. Ubehaget er en trykkende fornemmelse og er blot et tegn på, at skinnerne nænsomt flytter dine tænder. Der er derfor ingen grund til bekymring.

Redigér Slet

De fleste oplever ikke nogen ændring af deres taleevne med en Invisalign i munden. Der er dog en indledende tilpasningsperiode forbundet med en ortodontisk behandling, og du skal derfor vænne dig til at have bøjlen i munden.

Redigér Slet

Invisalign er en sikker behandlingsform for tandretning. Invisalign-behandlingen flytter dine tænder til den ønskede position ved hjælp af et kontrolleret tryksystem. 

Redigér Slet

Invisalign er ikke skadelig, så længe du sørger for at opretholde en god mundhygiejne. Du skal derfor både rengøre tænder og skinner under Invisalign-behandlingen, så du renholder din mund optimalt.

Redigér Slet

I forhold til andre ortodontiske behandlinger er der en række fordele ved behandling med Invisalign. Følgende kan nævnes:

 • Invisalign-skinner er næsten usynlige, og  derfor er der mange, som ikke vil lægge mærke til, at du har bøjle på.
 • Invisalign er aftagelig, og du kan derfor spise og drikke, som du plejer.
 • Der er ingen synlige metalbeslag eller metaltråde.
 • Du bruger mindre tid på justeringer hos tandlægen i forhold til almindelige bøjler.
 • Du kan virtuelt se, hvordan dine tænder forventes at se ud efter en Invisalign-behandling, inden behandlingen igangsættes. 
Redigér Slet

Der er en række ulemper forbundet med Invisalign-behandlingen. Heraf kan følgende nævnes:

 • Hvis du glemmer at tage skinnen på, udebliver effekten af flytningen af tænderne.
 • Ekstra renhold af både skinner og tænder er vigtigt.
 • Skinnerne kan knække.
 • Dit bid kan blive påvirket, hvis ikke bøjlerne rykker tænderne hen til den ønskede position. Det kan give gener i forhold til at tygge og unødigt slid på tænderne.
 • Det kræver meget disciplin i lang tid at bruge skinnerne.
Redigér Slet

Invisalign er en ortodontisk behandling ligesom almindelige bøjler, ClearSmile Aligner, ClearSmile Brace og Inman Aligner. Behandlingsmetoden afhænger af dit tandsæt og ønsker. Traditionelle bøjler og Invisalign-behandlinger kan i høj grad erstatte hinanden, da de begge retter alle tænder i munden. Inman Aligner retter kun de forreste 6 tænder og kan derfor kun anvendes, hvis formålet er dette. ClearSmile Aligner er de 8 forreste tænder, mens ClearSmile Brace kan rykke alle tænderne.

Redigér Slet