Sections 4

Titel: 
Kan jeg gøre noget ved mit sammenbid?
Indhold: 

Du kan få tandlægen til at lave en bidundersøgelse. Der skal tages aftryk, så tandlægen kan lave modeller af dine tænder og indstøbe dem i en bidsimulator, artikulator, der kan gengive de faktiske bidforhold af dine tænder.

Ud fra tandlægens undersøgelse i artikulatoren kan den videre behandling være bidslibning af tænderne eller fremstilling af en bideskinne, som tandlægen sliber ind for at få glidende kontakter i hele tandsættet. Du vil enten skulle gå med den om dagen ved svære symptomer eller sove med den om natten. Du skal til kontrol for yderligere slibning af skinnen flere gange.

Hvis der er ekstremt dårlige bidforhold (få kontakter i tandsættet), kan det være nødvendigt at genopbygge hele tandsættet efter skinnebehandlingen.

Fremhæv: