Sections 2

Titel: 
Hvad forstås ved en fast pris?
Indhold: 

Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til visse behandlinger, hvor der samtidig er givet en fast pris til patienten f.eks. undersøgelser, tandrensninger samt dele af parodontosebehandlingen. Du kan se de forskellige tilskud her. Når patientkolonnen er udfyldt, betyder det, at ydelsen har den faste pris, som er anført. Sygesikringstilskuddet vises i tilskudskolonnen.

Fremhæv: