Sections 1

Titel: 
Hvilke tilskud kan jeg få?
Indhold: 

Den Offentlige Sygesikring
Som medlem af den Offentlige Sygesikring får du automatisk tilskud på visse tandlægeydelser. Disse er fratrukket regningen, du modtager hos tandlægen, hvis tandlægen er medlem af sygesikringen (de fleste tandlæger er medlemmer). Tilskuddene gives til forebyggende behandlinger, grundige tandrensninger, rodrensninger, kirurgi, kontrolbesøg, bestemte fyldninger samt behandling af parodontose. Der gives ikke tilskud til kroner, broer og implantater. Du kan læse mere om tilskud fra den danske offentlige sygesikring her.

Fortsættelsessygekassen "danmark"
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", er der mulighed for at få yderligere tilskud til behandlingen afhængigt af gruppen, du er tilmeldt. Det er f.eks. muligt at få tilskud til kroner og broer, hvis du er tilmeldt visse grupper. Du kan se oversigten på deres hjemmeside www.sygeforsikring.dk. De fleste tandlæger indberetter din regning digitalt til Sygeforsikringen "danmark", så du får overført pengene til din konto.

Der er andre tilfælde, hvor du kan få tilskud:

  • Er du på overførselsindkomst, kan du søge om tandlægehjælp i din kommune via en socialrådgiver.
  • Er du kronisk syg, er der mulighed for at søge hjælp via de sociale myndigheder i kommunen efter særlige paragraffer.
  • Kræftpatienter, der har fået strålebehandling på hals og hoved, kan søge om hjælp via ansøgningsskema fra regionen og med behandlingsplan fra tandlægen.
  • Er du pensionist, kan du få tilskud til ydelser med sygesikringstilskud og yderligere ansøge om hjælp til større behandlinger efter behandlingsplan fra tandlægen. Dette tilskud er afhængigt af dine økonomiske forhold, indtægt og formue.
Fremhæv: