Sections 1

Titel: 
Hvad er en visdomstand?
Indhold: 

Visdomstænderne udgør en del af de 32 blivende tænder og tilhører derfor det permanente tandsæt. Som regel har du 4 visdomstænder, der er placeret bag de bagerste kindtænder i over- og underkæben.

Fremhæv: