Sections 4

Titel: 
Hvilke pligter har tandlægen i forhold til priser?
Indhold: 

Tandlægen er pligtig til at have en prisliste på de forskellige ydelser liggende i venteværelset. Yderligere kræves det, at tandlægen skal udbyde et bestemt udvalg af de forskellige ydelser på www.sundhed.dk. Du kan læse mere her.

Tandlægen har pligt til at give et skriftligt, uspecificeret tilbud, og du kan derfor altid få lavet en skriftlig underskrevet aftale med klinikken.

Fremhæv: