Sections 3

Titel: 
Hvad forstås ved en fri pris?
Indhold: 

Ved fri pris for en ydelse forstås, at der ikke er fastsat en pris fra den Offentlige Sygesikring. Du kan se de forskellige ydelser, der ikke er fastsat, her. Hvis patientkolonnen ikke er udfyldt, betyder det, at prisen er fri og fastlægges af tandlægepraksissen. Uanset prisen ydes der et fast sygesikringstilskud til visse behandlinger, hvis der er angivet et beløb i tilskudskolonnen.

Der er dog flere ydelser, som kun minimalt dækkes eller slet ikke dækkes af den danske offentlige sygesikring. Det påhviler således patienten selv at betale fuldt ud for behandlingen f.eks. implantatbehandlinger, kroner, broer og facader. Du kan se de forskellige behandlinger, der ikke gives tilskud til, her.

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", gruppe 1, 2 eller 5, kan du få tilskud til mange ydelser med en fri pris. Det kan derfor være en fordel at være medlem. Du kan se de forskellige tilskud her.

Fremhæv: