Sections 4

Indhold: 

Blivende tænder
Frembruddet af de blivende tænder starter som regel ved 6-årsalderen (men kan starte før eller senere) og afsluttes som regel ved en alder af 14 år. Du kan læse mere om blivende tænder her. Visdomstænder er en del af det blivende tandsæt. Det er muligt at få op til 4 visdomstænder, 1 i hver side i både over- og undermunden, dog er det ikke alle, der får visdomstænder. Visdomstænderne frembryder som regel i alderen 18-26 år, hvor der skelnes mellem 3 forskellige frembrud: Fuldt frembrud, delvist frembrud og intet frembrud. Visdomstænderne bryder frem bag 12-års-tanden og er derfor de bagerste kindtænder. Der findes tilfælde, hvor visdomstanden ikke er anlagt. Du kan læse mere om visdomstænder tænder her.

De blivende tænder er et tandsæt, som skal holde resten af livet. Derfor er det vigtigt at passe og pleje sine tænder, så den længste levetid kan opretholdes. Du kan læse mere om opretholdelse af god mundhygiejne her. Dine tænder forandrer sig i takt med, at du bliver ældre, hvor faktorer som kost, rygning, kaffe, vin mm. er med til at sætte deres spor på dine tænder. 

Fremhæv: