Sections 1

Titel: 
Hvilken funktion har tænder?
Indhold: 

Tænder hjælper dig med at bearbejde føde og har betydning for din udtale samt dit udseende.

Du har tre forskellige slags tænder i din mund, som hver især har en bestemt funktion:

Fortænder: Du har 4 fortænder i både over- og undermunden. De er kendetegnet ved at være skarpe og mejselformede med en skærekant, der anvendes til at bide.

Hjørnetænder: Du har 4 hjørnetænder i alt, 2 i overkæben og 2 i underkæben, der er placeret mellem fortænderne og de små kindtænder. Hjørnetænderne er lange og spidse. Deres funktion er afbidning og flænsning.

Kindtænder: Du har både små og store kindtænder. Der er 2 små kindtænder (præmolarer) i hver side i både over- og undermunden. Hver enkelt kindtand har 2-3 tyggeknuder på tandens tyggeflade. De små kindtænders funktion er at tygge og findele føden.

Yderligere har du 3 store kindtænder (molarer) placeret i hver side af munden i både over- og underkæben. Disse er placeret bag de små kindtænder og er derfor de bagerste tænder. Den første store kindtand kaldes også for 6-årstanden, den næste kindtand betegnes som 12-årstanden, og den sidste kindtand kaldes visdomstanden, dog er det ikke alle, der får visdomstænder. De store kindtænder har 4-5 tyggeknuder på tandens tyggeflade. De store kindtænder anvendes også til at tygge og findele føden inden synkning.

Fremhæv: 
Medie - højre: 
Antal kolonner til medier - bund: